Cllr Michael Cholm Mac Giolla Easbuig

Loch na nDeoran, Anagaire, Leitir Ceanainn, Co. Donegal